ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์วัตนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์วัตนธรรมไทยของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ