ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP

 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ