ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ INTERNATIONAL SEMINAR เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม(คะแนน CME) ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ INTERNATIONAL SEMINAR เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม(คะแนน CME) ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ