ประกาศ-มรภ.กพ.-เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเปิด มิถุนายน-1-2559

 ประกาศ-มรภ.กพ.-เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเปิด มิถุนายน-1-2559

ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่องแนะนำ