2562-2247 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรม เรื่อง การประเมินสมรรถนะเพื่อประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 


เรื่องแนะนำ