2562-1047 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2561 ประจำสนามสอบ

 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2561 ประจำสนามสอบ


เรื่องแนะนำ