เรื่อง หนังสั้นสร้างจากชีวิตจริง ซัน Shine จะถึงฝั่งฝันหรือไม่?

หนังสั้นสร้างจากชีวิตจริง ซัน Shine จะถึงฝั่งฝันหรือไม่? เรื่องย่อ “ซัน” เด็กชาย ใส่แว่นตากรอบหนา พกแว่นขยายอยู่ตลอดเวลา เพราะชื่นชอบทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก จนเพื่อนๆ ตั้งฉายาว่า ““ซันสติเฟื่อง” เพราะได้สายเลือดของผู้เป็น “พ่อ” ซึ่งเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ สองคนพ่อ-ลูก ชอบทดลองทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนานา เช่น การเป่าลูกโป่งด้วยเบคกิ้งโซดา การทำโทรศัพท์ จากแก้วน้ำพลาสติก การใช้แว่นขยายจุดไฟ ซึ่งการทดลองต่างๆ ล้วนแล้วมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ผู้เป็น”พ่อ” มองเห็น “ลูก” ที่ให้ความสนใจกับสิ่งประดิษฐ์ จึงพา “ซัน” ไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ลูกเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ทำให้ ”ซัน” สนุกเพลิดเพลินกับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก “ซัน” อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งแบบพ่อ และอยากทำงานในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขณะที่”พ่อ” พา “ซัน” ไปตั้งแคมป์ข้างนอก เพื่อให้เรียนรู้และใช้ชีวิตให้เอาตัวรอดด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ “ซัน” กับ “พ่อ” จะเอาตัวรอดจากการตั้งแคมป์ได้หรือไม่และด้วยวิธีใด “ซัน” ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บ้าง อะไรเป็นแรงผลักดันที่ให้ทำในสิ่งที่ชอบและประสบความสำเร็จ... ทีม AD55 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ให้เหตุผลที่ทำหนังสั้นเรื่องนี้ว่าสร้างมาจากเรื่องจริงของลูกชายอาจารย์ที่มีความสนิทสนม น้องชายคนนี้เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ ชอบทดลอง จึงได้นำเรื่องราวในชีวิตจริง มาทำเป็นหนังสั้น เพื่อให้ผู้ชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีกำลังใจในเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ยากอย่างทุกคนคิด การทดลองต่างๆ สามารถทำได้เองและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อีกทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=G1mR3R55cWo

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top