ภาพกิจกรรม

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนและสนับสนุนค่าก่อสร้างภายใต้โครงการ ออกค่าย ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มีการเข้าร่วมพิธีมอบทุนและสนับสนุนค่าก่อสร้างภายใต้โครงการ ออกค่าย ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี5 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 1

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม