ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสงกรานต์ราชภัฏ(SONGKRAN KPRU FESTIVAL) ประจำปี พ.ศ.2562

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสงกรานต์ราชภัฏ(SONGKRAN KPRU FESTIVAL)ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ข้างอาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ศูนย์รวมแหล่งความรู้

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน น้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม

บริษัทโกหลัก จำกัด ร่วมกับโครงการไอแทป สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตน้ำอินทผลัมพร้อมดื่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะการผลิต ตั้งแต่สภาพแวดล้อม

สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master
สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master

การใส่ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กันไปตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในหน้าสไลด์ การสร้าง layout สำหรับแสดงรูปภาพหลาย ๆ ภาพใน Slide master การปรับแต่งรูปทรงของภาพ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ที่อยู่ใน layout ======