ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ APPLICATION

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ APPLICATION ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบั

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอล่าสุด

ศูนย์รวมแหล่งความรู้

สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master
สอน PowerPoint: เทคนิคการสร้าง Picture Collage Layout ใน Slide Master

การใส่ภาพหลาย ๆ ภาพพร้อม ๆ กันไปตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในหน้าสไลด์ การสร้าง layout สำหรับแสดงรูปภาพหลาย ๆ ภาพใน Slide master การปรับแต่งรูปทรงของภาพ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ที่อยู่ใน layout ======