ภาพกิจกรรม

ประชุม เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และกำหนดการเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การติดตาม การติดตาม และประเมินผล และกำหนดการเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.30

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอล่าสุด