วิธีง่ายๆเพื่อคุยภาษาไทยกับแอป Google

อยากจะเสิร์ชใน แอป Google แบบง่ายๆ ไม่ต้องพิมพ์มั้ย ใช้วิธีสั่งด้วยเสียง “Ok Google” โหลดแอป Google ได้ที่ https://www.google.co.th/search/about/download/ 1. เปิด แอป Google 2. กดปุ่มเมนูที่มุมบนซ้าย 3. เลือก “การตั้งค่า” 4. เลือก “เสียง” 5. เลือก “การตรวจหา Ok Google” 6. กดแถบข้าง ๆ “จากแอป Google” 7. เลือก “ภาษา” 8. เลือก “ไทย (ประเทศไทย)” คราวนี้ก็ลองใช้ Ok Google ได้แล้ว

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=PjfDcYMdaLA

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top