อาจารย์ ศิรประภา มีรอด

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ศิรประภา มีรอด
อีเมล
siraprapa_me@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
4260

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด