ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 เวลา 12.30-16.40 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (48233) อาคารเรียนและปฏิบัติการทาง

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม