ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 2562

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม