ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ

 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์การแพทย์ทางเลือก โดย ประธานโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้กับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสา

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม