ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 17.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดย กองพัฒนานักศ

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม