สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยุคหลังโควิด"

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยุคหลังโควิด"
วันที่ 5 ส.ค. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.
คณะวิทยากร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รายละเอียดโครงการ : กำหนดการ | เอกสารการอบรม
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 055 706 555 ต่อ 1022
คลิก..อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ