ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC [สำหรับนักศึกษา]

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC [สำหรับนักศึกษา]

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC [สำหรับนักศึกษา]
วันที่ 3-17 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00-19.00 น.
เปิดรับลงทะเบียน  วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น.
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2  โทร 055-706555 ต่อ 1571

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 714 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ