ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC-ETS

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC-ETS

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC-ETS
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้สอบที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC ทางศูนย์ TOEIC ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้สอบทำการสอบ

คลิก...ศึกษาระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ TOEIC

จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ