กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ ต่อต้านโรคเอดส์

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการรณรงค์ ต่อต้านโรคเอดส์

 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จัดโครงการรณรงค์ ต่อต้านโรคเอดส์

วันที่ 13 มกราคา 2559  เวลา 13.00 - 18.00 น.

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ