เปิดแล้ว ..! ระบบรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2/4

เปิดแล้ว ..! ระบบรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2/4

 

เปิดแล้ว ..!
ระบบรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 2/4
-รับสมัคร 8-10 ก.ค. 2563
-ประกาศรายชื่อ 12 ก.ค. 2563
-จัดสอบ 15 ก.ค. 2563
-ประกาศผลสอบ 21 ก.ค. 2563
ชำระเงิน อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องการเงิน
สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561

คลิก..สมัครสอบ

จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ