ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย
วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ครูผู้ประกอบพิธี โดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์เยาวลักษณ์ | ๐๙๕-๓๑๔๔๔๔๕

คลิก ลงทะเบียนออนไลน์

จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ