มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- งบประมาณแผ่นดิน (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 1)
24 ก.ค. 2563 วันสุดท้าย ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
14 ส.ค. 2563 วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี

- งบประมาณเงินรายได้ (รหัสงบประมาณขึ้นต้นด้วย 2,3,4,5)
8 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจัดจ้าง
15 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของการส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
22 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของงบพัฒนาบุคลากร (ไปราชการ) ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี
23 ก.ย. 2563 วันสุดท้าย ของรหัสงบประมาณที่ขึ้นต้นด้วย 5 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่งานการเงินและบัญชี

สอบถามเพิ่มเติม
กองนโยบายและแผน โทร.1201-1204
[คลิก...อ่านรายละเอียด]

จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ