ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 11

 

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 11 | 15 มิถุนายน 2563

 คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ