ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/3

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/3

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.กพ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3/3
กำหนดสอบ : 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผลสอบ : 30 มิ.ย. 2563
***ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
อนุญาต ให้นำเข้าห้องสอบ 1.บัตรเข้าห้องสอบ 2.บัตรประจำตัวนักศึกษา 3.ปากกา

คลิก..ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ