วันนี้วันพระ ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันนี้วันพระ ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

 

วันนี้วันพระ
ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ | ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
มองตัวเองบ้าง
"เห็นเขามี เลวบ้าง ช่างหัวเขา
มองตัวเรา มีเลวบ้าง อย่างเขาไหม
จะนินทา ฤษยา เขาทำไม
รีบแก้ไข ชั่วของเรา ให้เบาบ้าง"
- พระธรรมโกศาจารย์ -

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ