แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีการปรับเปลี่ยน วัน/เวลา ในการจัดสอบ

แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ มีการปรับเปลี่ยน วัน/เวลา ในการจัดสอบ

 

แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
มีการปรับเปลี่ยน วัน/เวลา ในการจัดสอบ
เวลาเดิม ทุกวันพฤหัสบดี
17.00-20.00 น.
>
เวลาใหม่ ทุกวันพุธ 
รอบที่ 1 > 13.000 - 16.00 น.
รอบที่ 2 > 17.00 - 20.00 น.
สำหรับเดือนมีนาคม 2563
กำหนดสอบ วันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563 | 13.00 - 15.30 น.
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ