วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

 

 วันนี้วันพระ
ตรงกับ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
"การทำบุญอันแท้จริง ไม่เกี่ยวกับการได้หน้าได้ตา แต่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะช่วยผู้อื่น ให้ได้รับความสุข และตัวเองได้บรรเทาความเห็นแก้ตัวลง"
- พุทธทาสภิกขุ -

จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ