ประกาศแจ้งบุคลากรทุกท่าน ลงเวลาเริ่มและเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ แทนการลงลายมือชื่อหรือสแกนลายนิ้วมือ โดยให้ลงเวลา "ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 ประกาศแจ้งบุคลากรทุกท่าน ลงเวลาเริ่มและเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ แทนการลงลายมือชื่อหรือสแกนลายนิ้วมือ โดยให้ลงเวลา

 

 ประกาศแจ้งบุคลากรทุกท่าน ลงเวลาเริ่มและเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ แทนการลงลายมือชื่อหรือสแกนลายนิ้วมือ
โดยให้ลงเวลา "ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย"
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

1.สแกน QR-Code
2.กรอกเลขบัตรประชาชน จากนั้น กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
3.กดปุ่มบันทึกเวลาเข้าปฏิบัติงาน


สอบถามเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบ คุณอนุชา พวงผกา โทร.06-2479-9836 อีเมล anucha.ppk@icloud.com 

คลิก..เข้าสู่ระบบ

จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ