แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

 แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

 

 แจ้งนักศึกษาที่สมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อและห้องสอบ 1 มิ.ย. 2563
จัดสอบ วันพุธ ที่ 10 มิ.ย. 2563
รอบที่ 1 > 13.000 - 16.00 น.
รอบที่ 2 > 17.00 - 20.00 น.
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย มิเช่นนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ