ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

 

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 10 | 25 พฤษภาคม 2563
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนมาปฏิบัติราชการตามปกติ และให้ลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป


คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ