ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง [โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา การทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง [โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์]

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
การทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง [โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์]
5 มิ.ย. 2563 | 13.00 - 16.00 น.  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะวิทยากร จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของ สกอ.
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มรภ.กพ.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รับสมัครออนไลน์ บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2563  คลิก...[ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม]
สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง 085-5922978

จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ