งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563

 

 งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นการชั่วคราว
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
ขยายเวลาให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการชั่วคราว
จนถึง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
*ลูกจ้างชั่วคราว ให้ลงเวลาปฏิบัติงานในวันเสาร์ ผ่านระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ตามปกติ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ