ศูนย์ภาษา มรภ.กพ. เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (เฉพาะกิจ) รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

ศูนย์ภาษา มรภ.กพ.  เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (เฉพาะกิจ) รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

 

ศูนย์ภาษา มรภ.กพ.  เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (เฉพาะกิจ) รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร
1.นำใบรับรองผลการศึกษา (transcript) มายื่นที่สำนักงานศูนย์ภาษา
2.ยืนยันสมัครสอบผ่านเว็บไซต์
3.ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
4.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
สมัครสอบได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2  โทร. 089-2711575
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตราย (COVID-19) และต้องปฏิบัติตามระเบียบการและวิธีการสอบ ก่อนเข้าสอบ

คลิก...ลงชื่อเข้าใช้งาน

จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ