ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

 

 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 9 | 12 พฤษภาคม 2563
ขยายเวลาการใช้มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ