ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก  เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 15 พ.ค. 2563 | 09.00-16.30 น.  สถานที่ดังเอกสารแนบท้าย 1
สอบถาม : สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้
โทร. 055 706 555 ต่อ 7907

คลิกอ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ