วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (ปีชวด)

วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (ปีชวด)

 

วันนี้วันพระ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แรม ๘ ค่ำ เดือนวิสาขะ (ปีชวด)
ตรงกับ "วันอัฏฐมีบูชา"  เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ ๘ วัน)

จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ