การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ

 

 การเลือกกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ 
*รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-27 พ.ค 2563 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารสำนักงานอธิการบดี
*ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 29 พ.ค. 2563
ลงคะแนน 10 มิ.ย. 2563 | 08.30-15.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสีเขียว ข้างห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ