ราชภัฏ "โพลล์" Rajabhat Poll ร่วมหยุด !!! สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้เร็วที่สุด

ราชภัฏ

 

ราชภัฏ "โพลล์" Rajabhat Poll
ร่วมหยุด !!! สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ให้เร็วที่สุด
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
> เพราะคุณคือคนสำคัญในการให้ข้อมูล ด้วยการตอบแบบสอบถาม เพียงแค่ 8 ข้อ และส่งต่อให้เพื่อนของคุณอีก 10 คน และคนที่คุณรัก ได้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม

คลิก...ตอบแบบสอบถาม

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ