เปิดรับสมัครงาน 185 อัตรา ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เปิดรับสมัครงาน 185 อัตรา ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน  โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

เปิดรับสมัครงาน 185 อัตรา
ภายใต้โครงการ อว.สร้างงาน  โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เงินเดือน 9,000 บาท (จ้าง 5 เดือน)
คุณสมบัติ
- ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาหรือมีที่อยู่ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก (หากอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 37 พื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- เป็นผู้ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
- ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2563
สอบถาม : สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ โทร.055 706 555 ต่อ 7907

คลิก...สมัครออนไลน์

จำนวนเข้าชม 166 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ