มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
4-6,8-10 พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช  Line : yupa5252

คลิก...ดูรายละเอียด รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ