ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการและการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 8 | 29 เมษายน 2563
ขยายเวลาการใช้มาตรตการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 297 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ