มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 309 4 72682 9
"กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา KPRU ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคไวรัส COVID-19"
สามารถนำใบเสร็จรับเงินการบริจาคนี้ไปลดหย่อนภาษีได้
สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฯ โทร 064-428-9651
ทั้งนี้ ทางกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนดังกล่าว โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนให้เปล่า และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ