ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ การจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team)

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ การจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team)

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
การจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team)
วันที่ 28 เมษายน 2563 | 09.15 - 12.00 น.
เชิญชวน...ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ "การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team"
วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>ลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 26 เมษายน 2563
>เอกสารประกอบการประชุม จะจัดส่งผ่านอีเมล์ที่ท่านแจ้ง

คลิก..อ่านรายละเอียด/ลงทะเบียน

จำนวนเข้าชม 90 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ