มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบ Online)
เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
4-9 พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  โทร. 081-1413667

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์  บัดนี้ - 25 เมษายน 2563 

จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ