ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการชั่วคราว

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการชั่วคราว

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการชั่วคราว
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ขยายเวลาให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ งดปฏิบัติงานเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการชั่วคราว
ออกไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

*ลูกจ้างชั่วคราว ให้ลงเวลาปฏิบัติงานในวันเสาร์ ผ่านระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ตามปกติ

จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ