มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 | 9 เมษายน 2563

มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 | 9 เมษายน 2563

 

  มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 7 | 9 เมษายน 2563
ขยายเวลาการใช้มาตรตการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ