ศูนย์ประสานงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ประสานงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดกำแพงเพชร

 

ศูนย์ประสานงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5570-5004 E-mail : kamphaengphet@moi.go.th
เวลาทำการ 8.30-20.00 น. (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คลิก...
เข้าสู่เว็บไซต์

จำนวนเข้าชม 266 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ