ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team)  

(ด้วยระบบออนไลน์)
โดย โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09:15-12:00 น.
 
>> ลงทะเบียนเข้าร่วม <<
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2563
หมายเหตุ : ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียน
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งผ่านอีเมล์ที่ท่านแจ้ง

จำนวนเข้าชม 206 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ