วันนี้วันพระ ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด

วันนี้วันพระ ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด

 

วันนี้วันพระ
ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
" อยู่โดยที่เรา..ไม่ต้องมีความรู้สึกว่า
เราดี เด่น ดัง อะไร
เพียงแต่รู้สึกว่า เราเป็นผู้มีประโยชน์สูงสุดคนหนึ่ง
นั่นถูกต้อง และเป็นสุขแท้ "
- พุทธทาสภิกขุ - 

จำนวนเข้าชม 221 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ