มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบ Online)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบ Online)

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (รูปแบบ Online)
เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่
1-10 พฤษภาคม 2563
ติดต่อสอบถาม รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  โทร. 081-1413667

คลิก...ลงทะเบียนออนไลน์  บัดนี้ - 25 เมษายน 2563

จำนวนเข้าชม 197 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ