บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันนี้ - 5 กรกฎาคม 2563
ปริญญาเอก
+สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
+สาขาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
+สาขาการบริหารการศึกษา
+สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ติดต่อสอบบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวม (ตึก 12)
โทร. 055-706-555 ต่อ 1770, 1780 หรือ 091-836-5279 ,085-400-5550

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ