มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - มิถุนายน '63
- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะพยาบาลศาสตร์
- มรภ.กพ. แม่สอด
Tel.055-706 547  คลิก...สมัครออนไลน์

จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ