กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร

 

 ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น 4 หลักสูตร 

 
ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์) 
 
หลักสูตรที่อบรม 4 หลักสูตร
1. สนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Basic English Conversation)
2. สนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English Conversation)
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (Basic English Grammar)
4. หลักสูตรหลัการใช้ Tense ในภาษาอังกฤษ (English Tense)
 
สถานที่อบรม ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 178 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ