มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

มาตรการด่วน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 3 | 18 มีนาคม 2563
"ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทุกกิจกรรม"

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ